Prostat Cerrahisi

GENEL BİLGİ FORMU


Dr. Nec Clinic Tanıtım / Pazarlama Süreci Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerimin, bana özel, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ile tanıtılması için işlenmesini ve bu doğrultuda aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Prostat Cerrahisi


Prostat Ameliyatı Nedir?

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) için ilaçlara cevap vermeyen hastalar başlangıçta ilaçlara cevap verir, ancak ilacın zaman içinde yan etkileri nedeniyle ilaçları kullanamazlar ve prostat ameliyatı yapamazlar.

Ayrıca genişlemiş prostattan kaynaklanır; mesane taşları olan hastalar için, idrar yollarında tekrarlanan kanama, sık idrar yolu iltihabı ve asla idrarı boşaltmamak için prostat cerrahisi de planlanmalıdır.

Prostat cerrahisi yöntemini belirlerken, hastanın yaşı, kullanılan ilaçlar, diğer hastalıklar ve prostatın büyüklüğü dikkate alınmalıdır.

Prostat Büyümesinin Ameliyatla Tedavisi

Klasik yöntemler (prostatın transüretral rezeksiyonu ve açık prostatektomi) ve lazer yöntemleri vardır.

Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P):

Prostat (TUR-P) cerrahisinin transüretral rezeksiyonunda, elektrik enerjisi yardımıyla prostat dokusu içeriden yakılır ve küçük parçalar halinde kesilir. Bu operasyonda yüksek kanama olasılığı nedeniyle, hastanın kullanması gereken kan inceltici ilaç (antikoagülan) 1 hafta önceden durdurulmalı ve ameliyattan 1 hafta sonra yeniden başlatılabilir.

Ameliyattan sonra hasta en az 3-4 gün araştırılmalıdır. Bu yöntemi kabul ettikten sonra, birçok çalışma TUR-P sendromu, üretral darlık, enfeksiyon, idrar kaçırma, idrar zorluğu, hapşırma (retrograd ejakülasyon) ve yeniden ameliyat olduğunu bildirmiştir.

Açık Prostatektomi:

Prostat 100 gram büyüklüğündedir. With hastaları açık prostat ameliyatı geçirebilir. Bu operasyonda, hastanın cildi ve deri altı dokusu idrar torbasını açmak için kullanılır ve prostat parmaklarla çıkarılır.

Bu operasyon sırasında yüksek kanama oranı nedeniyle, sıklıkla kan desteği gerekebilir. Ameliyattan sonra hasta en az 1 hafta arama süresi bırakmalıdır. Ayrıca hastanede kalış süresi diğer yöntemlere göre daha uzundur.

Prostat Cerrahisinde Lazer:

Ürolojide lazerlerin tanıtılmasıyla, prostat cerrahisinde cerrahi prosedürleri gerçekleştirmek için lazerler kullanılmıştır.

Bu yöntemler şunlardır: yeşil lazer, fotoselektif prostat buharlaşması (PVP); lazer lazer (ThuLEP) prostatektomi, th lazer (TmLRP) prostatektomi, diyot lazer (DiLEP) prostatektomi, diyot lazer (DiLVP) prostat Buharlaşma, lazer (HoLRP) prostatektomi ve lazer prostatektomi (HoLEP) ile d.

HoLEP nedir?

HoLEP, üretra içinden girmek için bir lazer kullanan bir prostat cerrahisi yöntemidir. Bu yöntem kapalı bir durumda gerçekleştirilmesine rağmen, tüm prostat açık prostat cerrahisine benzer bir yöntem kullanılarak çıkarılabilir. Operasyon sırasında spinal anestezi yeterlidir.

HoLEP ameliyatı için hangi hastalar uygundur?

Prostat hastalığının cerrahi tedavisi için düşünülebilecek tüm hastalar uygun HoLEP adayları olarak kabul edilebilir. Bu yöntemin prostat büyüklüğü ile ilgisi yoktur, yani tüm prostat boyutlarına uygulanabilir.

HoLEP ameliyatının özellikleri nelerdir?

Kateter çıkarılmış hastalarda idrar yaparken yanma hissi (dizüri) yoktur, çünkü “elektrik yanması” yerine “lazer ayırma” ilkesine göre yapılır.

Düşük kanama riski, kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme süresi nedeniyle hastalar 24 saat içinde kateterden kurtularak hızlı bir şekilde normal yaşama dönebilirler.

Sağlıklı doku üzerindeki etkisi 0,4 mm’den az olduğu için, prostat kapsülünün etrafından geçen sinirlere zarar vermez ve cinsel işlevi düzenler. Bu nedenle hastaların postoperatif ereksiyon problemleri yaşamaması beklenmektedir.

Cerrahi olarak çıkarılmış dokuda yanık kusurlarına neden olmadığından, patologların dokuyu incelemesi ve malign tümör olasılığını görmezden gelmesi daha kolaydır.

Prostat dokusu tamamen çıkarıldığından, hastalığın tekrarlama riski çok düşüktür.

HoLEP ameliyatından sonra nelere dikkat edilmesi gerekir?

Kliniğimizde, hastanede prostat hastalığı tanısı ve tedavisi gören HoLEP hastalarına ameliyat sonrası bilgi formları verilecektir. Tablo, karşılaşılabilecek bazı genel durumları ve dikkate alınması gereken sorunları içerir.

HoLEP Cihazı

Kliniğimizde HoLEP ile prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi için bir enerji kaynağı olarak 120W m: YAG lazer (Pulse 120H, Lumenis Inc.), 550μm fiber (SlimLine TM 550, Lumenis Inc.) ile birlikte kullanılmaktadır. Cihazın çıkarılması ve hemostaz için iki farklı ayak pedalı vardır.

Prostat Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Prostat ameliyatının süresi, prostatın büyüklüğüne ve bazı hastaların özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Tedavi için tercih edilen cerrahi yöntem prostat ameliyatının süresini etkileyen en önemli faktördür.

Prostat Ameliyatı Sonrası

Prostat cerrahisi sonrası prosedür, dikkat edilmesi gereken hususlar ve postoperatif komplikasyonlar prostat cerrahisi yöntemine göre değişir.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)

Kan incelticiler (antikoagülanlar) kullanıyorsanız, bunları ameliyattan 1 hafta sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ameliyattan sonra hasta en az 3-4 gün araştırılmalıdır.

Ameliyattan sonra görülebilecek olumsuz etkiler: TUR-P sendromu üretral darlık, enfeksiyon, idrar kaçırma, dizüri, hapşırma (retrograd ejakülasyon) ve yeniden ameliyat gerektiren birçok çalışmada bildirilmiştir.

Açık Prostatektomi

Ameliyattan sonra hasta en az 1 hafta arama süresi bırakmalıdır.

Ayrıca hastanede kalış süresi diğer yöntemlere göre daha uzundur.

Lazerli Yöntemler

HoLEP

  • Çoğu hastada, prob 24 saat sonra çıkarılır ve normal yaşam geri yüklenebilir.
  • Ameliyat sonrası ereksiyon problemleri beklenmiyor.
  • İdrar yaparken yanma hissi yok (dizüri).