Menisküs Ameliyatı

GENEL BİLGİ FORMU


Dr. Nec Clinic Tanıtım / Pazarlama Süreci Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerimin, bana özel, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ile tanıtılması için işlenmesini ve bu doğrultuda aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Menisküs Ameliyatı


Menisküs diz ekleminde bulunan C şeklinde kıkırdak benzeri bir yapıdır. Diz eklemini oluşturan iki ana kemik, femur ve tibia arasında bulunurlar. Her dizde biri medial tarafta diğeri lateral tarafta olmak üzere iki menisküs vardır.

Menisküsler ne işe yarar?

Kırk yıl öncesine kadar, menisküs hala işe yaramaz bir kalıntı olarak kabul edildi. Bu nedenle, diz ağrısı olan her hasta bir menisküs rüptürü düşünür.Memisküs sağlam olsa bile, menisküsün gelecekte parçalanacağını tamamen ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, son yıllarda menisküsün diz normal fonksiyonunda çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. İki kemik arasındaki menisküs, eklem kıkırdağı üzerindeki anormal yükleri önlemek için bir conta görevi görür. Dize yüklerini taşırken ve aktarırken çok önemlidirler. Ayrıca eklem yüzeyinin uyumluluğunu arttırır ve eklem sıvısının eklem içi dolaşımına katkıda bulunurlar. Menisküs olmadan, eklem kıkırdağının üstündeki diz eklemine doğrudan bir yük uygulanır, bu da erken aşınma veya osteoartrit ile sonuçlanır. Bu bilgilere göre, menisküsün korunması günümüz ortopedik cerrahlarının en önemli önceliği haline geldi.

Menisküs yırtıkları nasıl oluşur?

Menisküs gözyaşlarının oluşumu gençlerde ve yaşlılarda farklıdır. Gençlerde menisküsün yırtılması çok ciddi bir travma gerektirir. Bu genellikle sabit ayağın dönme hareketi sırasında meydana gelir. Futbol, ​​basketbol ve kayak gibi sporlarda oluşan gözyaşları buna örnektir.

Yıllar geçtikçe, menisküs gücünü ve esnekliğini kaybetti ve “bozuldu”. Bozulmuş menisküsün yırtılması daha olasıdır. Yaşlı insanların yırtık bir menisküsü olabilir, sadece çömelin veya halı döşeyin.

Dış menisküs iç menisküsten daha akışkandır, bu nedenle iç menisküsün yırtılması daha yaygındır. Nadir durumlarda, menisküs konjenital deformitelere sahip olabilir. Bu tip menisküs yırtılmaya daha yatkındır ve çocuklukta bile semptomlar ortaya çıkabilir.

Menisküs yırtıklarının belirtileri nelerdir?

Yırtık bir menisküs meydana geldiğinde, hastalar genellikle ani bir karıncalanma veya yırtılma hisseder. Menisküs rüptürünün derecesine bağlı olarak, ağrı dizin içinde veya dışında daha belirgindir. Diz ekleminin şişmesine birkaç saat içinde dizdeki su veya kan neden olur. Genellikle yaralı bir diz üzerine basmak mümkündür, ancak çizgiler olacaktır ve sporcular genellikle sporu bırakmak zorundadır. Yaralanma şiddetli ise, bir menisküs yırtığı, diz ekleminin enine veya lateral ligamentlerinin yırtılması ile birlikte olabilir. Bu durumda, güvensizlik ve boşluk hissi gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Bazen, menisküsün yırtılmış kısmı diz eklemini oluşturan kemikler arasında sıkışır ve diz hareketini önler. Kilitli diz denilen bu durumda, erken cerrahi tedavi gereklidir.

Zamanla, yaygın diz ağrısı azaldı ve ilişkili menisküste ortaya çıktı. Ağrı özellikle ani dönüşler ve çömelmeler sırasında ortaya çıkar. Menisküsün yırtık parçaları, eklem yüzeyleri arasına girerek diz çökme ve kilitleme gibi semptomlara neden olabilir. Bu, daha önce dizde olmayan diz benzeri bir sesle de sonuçlanabilir.

Menisküs yırtıklarına nasıl tanı konulur?

Doktorunuz önce bir menisküs yırtığı teşhis etmeden önce olayın nasıl olduğunu açıklamanızı isteyecektir. Daha sonra dizinizi inceler ve menisküste gözyaşı belirtileri arar. Aynı zamanda yanal ve çapraz bağlarınızı da kontrol edecektir. İyi bir tıbbi öykü ve fizik muayeneden sonra menisküs yırtığı tanısı büyük ölçüde ortaya çıkar. Doktorunuz dizinizdeki aşınma miktarını değerlendirmek ve kemik yapısında başka problemler olup olmadığını görmek için röntgen çekmenizi isteyebilir. Son yıllarda, menisküs yırtılmalarını doğrulamak için en güvenilir yöntem diz manyetik rezonans görüntülemedir (MRI).

Deneyimli ellerde doğru bir şekilde alınır ve değerlendirilirse, menisküs yırtılmalarının saptanmasında MRG’nin doğruluğu% 95’i aşar. Bununla birlikte, MRI tedavinin tek belirleyicisi değildir. Bazı durumlarda, elde edilen görüntü yırtılmış gibi görünmüyor (yanlış pozitif sonuç) veya tersine, görüntü yırtılmış olsa bile (yanlış negatif sonuç), MRI’da algılanmayabilir.

Özellikle ameliyat daha önce yapılmışsa, hata payı büyük ölçüde artacak ve daha fazla teşhis yöntemi gerekebilir. Bu nedenle, tedavinize karar verirken, doktorunuz sadece MRG bulgularını değil, aynı zamanda hikayelerinizi ve fizik muayene bulgularınızı da dikkate almalıdır. Bazı durumlarda, tüm bu teşhis yöntemleri yeterli olmayabilir. Bu durumda, tanı artroskopi ile doğrulanabilir.

Menisküs yırtıklarında tedavi seçenekleri nelerdir?

Gençlerde menisküs yırtıklarının tedavisi esas olarak cerrahidir. Menisküs, çok nadir ve eksik küçük gözyaşları dışında doğal olarak iyileşme yeteneğine sahip değildir. Belirgin şikayetleri olan hastalarda menisküs yırtılmasını onarmaya cerrahi müdahale yapılmalı, onarım için uygun değilse yırtılmış kısım çıkarılmalıdır.

Yaşlı hastalarda menisküs gözyaşlarına sıklıkla diz eklemi artriti (aşınma, yırtılma ve kalsifikasyon) eşlik eder. Bu durumda, sadece menisküsün kopmasına müdahale etmek sorunu tam olarak çözemeyebilir. Bu durumda, doktorunuz semptomları ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar, artroskopi veya artroskopi ile yapılan plastik cerrahi ile bastırmaya karar verecektir.

Menisküs onarımı nasıl yapılır?

Menisküs yırtılmasının tercih edilen yöntemi, dizin uzun süreli sağlık için çok önemli olan görevlerini yerine getirebilmesi için tamir etmektir. Menisküsün vasküler doğası nedeniyle, iyileşme yetenekleri çok yüksek değildir ve menisküs yırtıklarının yaklaşık beşte biri onarım için uygundur. Günümüzde menisküs tamiri artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır.

Doktor gözyaşlarının onarım için uygun olduğunu belirledikten sonra, menisküs gözyaşlarını özel bir kanülden sokulan uzun bir iğne ile onarabilir. Yırtık boyunca 3-4 mm aralıklı menisküsün üst ve alt yüzeylerini dikin

Sütürü çıkarırken ve eklemin dışına bağlarken, ek küçük bir kesi gerekir. Son yıllarda geliştirilen bazı implant dikiş kombinasyonu cihazlarını kullanarak menisküsün onarımı daha kolay hale gelmiştir. Video 2, kendinden düğümlü bu implantların küçük plastik ankrajlara nasıl bağlanacağını gösterir. Bu implantları kullanırken, diz dışına ikinci bir kesi yapılmasına gerek yoktur.

Onarımın sağlamlığına ve diğer müdahalelerin (çapraz bağ cerrahisi gibi) olup olmadığına bağlı olarak, koltuk değneği kullanmak ve ameliyattan birkaç hafta sonra çömelmekten kaçınmak gerekebilir. Egzersize devam etmek 4 hafta ila 4 ay sürebilir. Menisküs onarımının başarı oranı, gözyaşı tipine ve yapılan ameliyatın türüne bağlı olarak% 70 ila% 95 arasındadır. Onarıma rağmen, menisküs tekrar iyileşmeyebilir veya yırtılmayabilir. Başka bir deyişle, menisküs tamiri yapılan hastaların% 5-30’unda ikinci bir ameliyat gerekebilir. Başarısızlık oranı yüksek görünse de, menisküs olmadığında diz aşınması göz önüne alındığında bu risk kabul edilebilir. Onarım başarısız olursa, basit işlemlerle parçalanan menisküs kaldırılabilir.

Menisektomi nedir?

Doktorunuz menisküs yırtığınızın onarım için uygun olmadığını düşünüyorsa, yırtık menisküsü çıkarın. Bu işleme menisküs rezeksiyonu denir. Bu süreçte sadece yırtılmış kısım çıkarıldı ve menisküsün kalan katı kısmını korumaya çalışıldı. Buna menisküsektomi denir.

Ne kadar çok menisküs dokusu tutulabilirse, diz uzun süreli sağlık için o kadar iyi olacaktır. Çünkü tutulan menisküs dokusu kısmen de olsa yükü taşımaya devam ediyor. Menisküs rezeksiyonunun erken sonuçları çok iyidir. Ameliyattan sonra ciddi bir rehabilitasyon planına gerek yoktur. Düzenli evde egzersiz yaptıktan sonra, normal hayata dönebilir ve birkaç gün veya hafta içinde egzersiz yapabilirsiniz.

15 yıldan fazla takip süresinde, kısmi menisküs rezeksiyonu geçiren hastaların yaklaşık beşte birinde dizle ilgili belirtiler olabilir. Bu bulgular, iç menisküsü kaldırılmış olanlardan, özellikle dış menisküsü kaldırılmış olanlardan daha ciddidir.

Menisküs nakli nedir?

Menisküs ciddi şekilde hasar görmüş ve tam rezeksiyon gerektiren hastalarda, diz aşınmasını önlemek için menisküs doku nakli gündeme getirilmiştir. Kadavralardan donmuş menisküs dokusu, hastalığın yayılmasını önlemek için testten sonra nakledilebilir. Bu prosedürün başarı oranı (ülkemizde çok sınırlı) 10 yıllık takipte% 60-80’dir. Kapsamlı cerrahi operasyonlar gerektiren menisküs transplantasyonu ile kemik odaklı cerrahi de gerekebilir. Testlere rağmen, hala yaklaşık 3 milyon hastalığın yayılma riski vardır.

Başkalarından alınan dokular yerine sentetik menisküs dokusunun üretimini ve naklini incelemeye devam edin. Günümüz teknolojisi ile menisküsün kısmi kaybı için sadece sentetik menisküs dokusu kullanılabilir.