Gastrik Bypass

GENEL BİLGİ FORMU


Dr. Nec Clinic Tanıtım / Pazarlama Süreci Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerimin, bana özel, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ile tanıtılması için işlenmesini ve bu doğrultuda aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Gastrik Bypass


Gastrik bypass, genel cerrahide mideden bağırsağa geçişi ifade eder. Bu, mide çıkışını bloke eden çeşitli hastalıklar için uygun bir yöntemdir. Bariatrik cerrahinin önemi açısından, mide bypass cerrahisi, mide fonksiyonunun çoğunun zayıf olduğu ve yutulan gıdaların neredeyse sadece bağırsakların yarısı tarafından sindirildiği cerrahi bir yöntemdir.

Gastrik Bypass Ameliyatı Hangi Hastalara Uygulanır?

Kilo veremeyen veya kiloya bağlı insülin direncinden ve kilo eklem rahatsızlığından muzdarip olmayan obez hastalara uygulanabilir. Beş yıl öncesine kadar en yaygın cerrahi yöntemdi. Bununla birlikte, tüp midesinin popülerleşmesiyle uygulama sıklığı azalmıştır. Şimdi gastrointestinal cerrahi sonrası kilo alan hastalarda ikinci cerrahi (revizyon cerrahisi) olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde, revizyon cerrahisi olarak, daha önce mide tüpü, mide bandı, mide katlanması veya dikey gastroplasti geçirmiş tüm hastalara uygulanabilir. Benzer şekilde, tüm bu prosedürler laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yapılabilir.

Şeker Hastalığı, Astım, Tansiyon Gibi Hastalıklar Gastrik Bypass Ameliyatına Engel Olur Mu?

Aksine, bunlar obezitenin neden olduğu ve obeziteyi daha da kötüleştiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ameliyatın önündeki engeller değil, nedenlerdir.

Gastrik Bypass Ameliyatı Öncesi Hangi Tetkikler Yapılır?

İlk olarak, ameliyattan önce her hasta için aşağıdaki kontrolleri yapın.

  • Kan Biyokimya testleri
  • Hemogram
  • Hormon testleri
  • Hepatit testleri
  • Tüm karın ultrasonu
  • Mide endoskopi (Anestezi uzmanı ile beraber)
  • EKG (Kalp Grafisi)
  • Akciğer grafisi
  • Akciğer solunum testi
  • İhtiyaç halinde efor testi ve EKO (Elektrokardiyografi)

Tüm bu muayeneleri tamamladıktan sonra gerekli muayene ve muayeneleri anestezi, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalığı ve endokrinolog yapacaktır. Bu testlerin sonucu önce hastanın kilo almasına neden olabilecek altta yatan hastalık olup olmadığını kontrol etmektir. Böyle bir hastalık yoksa, ameliyat olacak her hasta gibi, hastayı anestezi açısından inceleyin ve operasyona engel olup olmadığını kontrol edin. İlgili uzmanlar gerekirse ameliyattan önce tedaviyi önermektedir. Bu şekilde operasyon sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar en aza indirilir.

Gastrik Bypass Ameliyatının Farklı Uygulamaları Nelerdir?

Gastrik bypass, Roux-en-Y (proksimal)

Bu varyant, Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık kullanılan gastrik bypass tekniği ve en yaygın bariatrik cerrahidir. En az beslenme sorununa neden olan işlemdir. Mide girişinde (midenin girişinde) 30 ml’den daha az proksimal bir mide kesesi oluşur. Bu yeni mide torbasının hacmi yaklaşık 1 çay fincanından az. Bir mide torbası yaparak, mevcut mide devre dışı bırakılabilir ve yiyecek sağlanabilir. İnce bağırsağın bir kısmından distal uca (kalın bağırsak) çıkarılır, yaklaşık 50-75 cm kesilir ve yeni oluşturulan mide torbasına bağlanır. İnce bağırsağın ucu, safra ve pankreas suyu ile, 70-80 cm önde ince bağırsağa yakın ve bağlı kalır.

Gastrik Bypass, Roux-en-Y (distal)

Normal ince bağırsak 600-1000 cm arasındadır. Bağırsağın safra ucu yaklaşık 1 metre yiyecek bağırsağı ile birleşir. Safran ve yiyeceklerin ince bağırsağın sonunda kombinasyonu esas olarak yağ ve nişastanın malabsorbsiyonuna (azaltılmış emilim) ve çeşitli minerallerin ve yağda çözünen vitaminlerin malabsorpsiyonuna yol açar. Emilen yağ ve nişasta kalın bağırsağa girer. Bu daha hızlı kilo kaybı sağlayabilir. Ancak daha ciddi beslenme problemleri (ciddi vitamin eksikliği gibi) görebilirsiniz. Ek olarak, buradaki bakteriyel aktivite tahriş edici maddelerin üretimine ve kötü kokulu gazların oluşumuna yol açabilir.

Loop Gastrik Bypass (Mini Gastrik Bypass)

Burada, bağırsak ve mide iki kısma ayrılmak yerine doğrudan birleştirilir. Oluşturulması daha basit olmasına rağmen, bu yöntem safra ve pankreatik enzimlerin ince bağırsaktan mideye ve yemek borusundan kaçmasına izin vererek, yemek borusunun ciddi iltihaplanmasına ve iltihaplanmasına neden olur. Uygulaması nispeten basit olmasına rağmen, tercih edilen yöntem değildir.